MANUAL DE BOAS PRÁCTICAS MEDIOAMBIENTAIS

Casa do Bico

Os aloxamentos turísticos, especialmente os rurais, teñen un papel importante na protección e conservación do medio ambiente e, polo tanto, deberán desenvolverse nas condicións máis axeitadas. Ao promover prácticas sostibles e respectuosas coa contorna natural, os aloxamentos turísticos poden contribuír directamente a preservar os espazos protexidos que se visitan, principal recurso e atractivo para as actividades de ecoturismo.

A continuación indícanse algunhas BOAS PRÁCTICAS MEDIOAMBIENTAIS para minimizar o impacto negativo nos ecosistemas, promover entre os clientes actitudes favorables á súa preservación e contribuír a conservar a contorna natural.

RECOMENDACIÓNS XERAIS

1.- Cumprir coas regulacións e normativas:

 • Informarse e asegurarse sobre as regulacións específicas e os permisos requiridos, especialmente nun espazo protexido.
 • Contar con todos os permisos necesarios e cumprir coas normas establecidas polas autoridades locais.

2.- Educación ambiental e sensibilización entre os clientes e traballadores:

 • Proporcionar información aos teus clientes sobre a importancia de protexer o medio ambiente.
 • Fomentar o respecto pola natureza e promover prácticas sostibles:
  1. Non deixar rastro. Non tirar lixo e deixar a zona máis limpa do que estaba.
  2. Nunca tirar cabichas.
  3. Normas de comportamento nun espazo protexido.
  4. Non saírse dos sendeiros / carreiros.
  5. Non facer ruídos elevados.
  6. Respectar o paso dos animais. Eles teñen prioridade.
  7. Non molestar nin achegarse aos animais salvaxes nin domésticos.
 • Crear materiais informativos e paneis educativos que destaquen as prácticas sostibles do aloxamento e a importancia de coidar o medio ambiente.
 • Ofrecer charlas ou obradoiros sobre temas medioambientais para que os clientes poidan aprender máis sobre sostibilidade.
 • Involucrar ao persoal do aloxamento na adopción e promoción de prácticas sostibles.

3.- Fomentar a conservación da biodiversidade:

 • Colaborar con organizacións locais ou autoridades ambientais para participar en proxectos de conservación e restauración da contorna natural.
 • Informar aos teus clientes sobre a importancia da conservación da flora e fauna local e cómo poden contribuír a iso durante as actividades.
 • Destacar as ameazas que enfrontan as especies e cómo poden axudar a protexelas.
 • Promover a participación en proxectos de conservación ou doar unha parte das túas ganancias para apoiar iniciativas locais.
 • Manter o contorno natural do aloxamento en boas condicións, evitando a corta indiscriminada de árbores e promovendo a rexeneración da vexetación local.

4.- Respectar a flora e fauna:

 • Explicar e recordarlles aos clientes normas de comportamento para non perturbar o medio natural nin danar a flora e fauna locais.
 • Promover a observación responsable de animais e evitar o achegamento ou a súa alimentación.
 • Evitar a recolección de flora do lugar. Non arrincar plantas nin coller animais para o seu estudo.

5.- Apoiar o desenvolvemento local:

 • Apoiar a compra de produtos locais e promover a gastronomía da comarca na oferta de alimentos e bebidas.
 • Proporcionar información sobre empresas que ofrezan actividades e experiencias de ecoturismo que permitan aos clientes e gozar da natureza de maneira responsable.

6.- Promoción de transporte sostible:

 • Animar aos clientes a utilizar medios de transporte sostibles para chegar ás actividades, como o transporte público e comparte compartido.
 • Se é posible, ofrece opcións de transporte ecoamigables para as actividades, como bicicletas ou vehículos eléctricos.

7.- Denunciar calquera delicto ecolóxico:

 • Caza furtiva, envelenamento de animais, contaminación de solos e augas, etc.

BOAS PRÁCTICAS MEDIOAMBIENTAIS

USO EFICIENTE DA ENERXÍA

 • Utilizar iluminación LED de baixo consumo en todas as áreas comúns e cuartos.
 • Instalar sensores de movemento e temporizadores para controlar a iluminación en áreas de pouco uso.
 • Promover o uso de enerxías renovables como paneis solares ou turbinas eólicas para abastecer parte das necesidades enerxéticas do aloxamento.
 • Apagar as luces e equipos electrónicos cando non estean en uso.
 • Promover o uso responsable da calefacción e o aire acondicionado, evitando o desperdicio de enerxía, xa que por cada grao que se aumenta a temperatura increméntase o consumo de enerxía aproximadamente nun 7%. Segundo o Plan de Continxencia con medios de aforro de enerxía aprobado polo Goberno de España en 2022:

– no inverno a temperatura debe ser de 19 ºC

– no verán a temperatura debe ser de 27 ºC

 • Manter pechadas as ventás mentres se estea utilizando.
 • Apagar e desconectar as máquinas convenientemente cando van pasar un tempo sen ser usadas.
 • Usar o lavapratos a carga completa.

XESTIÓN DE RESIDUOS

 • Implementar un sistema de separación de residuos para fomentar a reciclaxe que inclúa:

– Colector amarelo para envases.

– Colector azul para papel e cartón.

– Colector verde para vidro.

– Colector negro para materia orgánica.

– Colector laranxa para o aceite de cociña; no noso caso, 2 recipientes específicos para aceite usado.

– Outros: pilas botón, pilas alcalinas e baterías, tóner das impresoras e de fax desbotados.

 • Colocar letreiros e carteis informativos sobre a importancia de reciclar e cómo facelo correctamente.
 • Ofrecer información sobre cómo reciclar correctamente e animar aos hóspedes a participar.
 • Priorizar os envases retornables fronte aos non retornables.
 • Promover a redución do consumo de produtos desbotables e fomentar o uso de envases e embalaxes reutilizables ou reciclables.

AFORRO DE AUGA

 • Instalar dispositivos de baixo consumo en billas, duchas e inodoros para reducir o consumo de auga.
 • Fomentar prácticas de uso responsable da auga entre os clientes, como reutilizar as toallas.
 • Ofrecer información sobre a importancia de conservar a auga e cómo os clientes poden contribuír a iso.
 • Instalar temporizadores ou algún sistema tipo reloxo de area para que os clientes sexan conscientes do seu consumo.
 • Programar o tempo do consumo.
 • Evitar tirar papeis, cabichas e todo tipo de lixo aos inodoros.
 • Evitar deixar billas abertas de forma innecesaria e malgastar a auga.
 • Resolver o máis rápido posible calquera incidencia que detecte (escapes de auga en cisternas, billas, etc.)
 • Recoller auga de chuvia.

AFORRO DE RECURSOS

 • Utilizar o formato electrónico sempre que sexa posible, antes cós documentos impresos.
 • Imprimir soamente os documentos definitivos, na medida do posible.
 • Reutilizar o papel usado por unha cara para borradores, anotacións e outros usos.

UTILIZACIÓN DE PRODUTOS QUÍMICOS

 • Limitar o uso de praguicidas e herbicidas, e fomenta prácticas de xardinería sostible que respecten a biodiversidade local.
 • Substituír os produtos de limpeza convencionais por outros ecolóxicos ou libres de tóxicos para especificar a función limpadora do produto.
 • Na utilización de pinturas, vernices e disolventes para labores de mantemento, utilizar bandexas de retención ou baldes onde depositar os envases para que o produto non derrame directamente sobre o chan.
 • Nunca depositar produtos químicos que sexan perigosos ou non directamente sobre o chan.

BOAS PRÁCTICAS Á HORA DE VISITAR O ESPAZO NATURAL PROTEXIDO

 1. Responsabilidade. A visita a espazos naturais protexidos ha de ser responsable.
 2. Planificación. Infórmate do lugar en fontes oficiais e consulta a previsión do tempo.
 3. Preparación. Leva roupa e calzado axeitado, e realiza actividades acordes ás túas capacidades.
 4. Prevención. Respecta as normas sanitarias.
 5. Sen aglomeracións. Acode en grupos pequenos.
 6. Saúde. Se te atopas mal, cancela a excursión.
 7. Respecto. Non perturbes aos animais nin alteres a flora.
 8. Sen pegada. Recolle todos os desperdicios e deposita o lixo en contedores.
 9. Veciños. Respecta os costumes dos habitantes, non obstruyas accesos a leiras nin entres en parcelas privadas.
 10. Consumo local. Sempre que sexa posible, contribúe coa economía do lugar, e compra en empresas locais.
Abrir chat
Axuda - Ayuda - Help
Ola! Hola! Hello!
Necesitas axuda? ¿Necesitas ayuda? Need help?